Bramy uchylne

Charakterystyka

Bramy garaA?owe to najpopularniejsza metoda na wygodne i trwaA�e zamkniA�cie swojego garaA?u, niezaleA?nie od tego czy jest wykorzystywana na wA�asnej posesji lub w zabudowie szeregowej. Wygodnie uchylane drzwi do gA?ry pozwalajA� na swobodny dostA�p do garaA?u jak i na bezkolizyjny i A�atwy wyjazd samochodu. Dodatkowo moA?na wyposaA?yA� je w automat, dziA�ki temu moA?emy swobodnie zaparkowaA� swA?j samochA?d bez koniecznoA�ci wysiadania z niego.

Zastosowane w bramie uchylnej rozwiA�zania konstrukcyjne sprawiajA�, A?e jest najtaA�szA� bramA� dostA�pnA� na rynku, przy jednoczesnym zachowaniu niezawodnoA�ci i bardzo wysokiej jakoA�ci wykonania. Brama uchylna moA?e zostaA� ocieplona, pomalowana na dowolny kolor z palety RAL. MoA?emy takA?e zamontowaA� w bramie drzwi wejA�ciowe. Wszystko po to, aby brama speA�niaA�a wszystkie PaA�stwa oczekiwania.
Dla twojej wygody brama uchylna moA?e zostaA� wyposaA?ona w automatykA� ze zdalnym sterowaniem. NiezaleA?nie od pogody – szybko i wygodnie zaparkujA� PaA�stwo swA?j samochA?d.

NOWOAsA� w Naszej Ofercie – Bramy garaA?owe uchylne teraz takA?e w kolorze zA�otego dA�bu!

Bramy garaA?owe w kolorze zA�otego dA�bu to ciekawe rozwiA�zanie dla urozmaicenia twojego domu. Do tej pory w naszej ofercie mogli PaA�stwo znaleA?A� bramy segmentowe w tej opcji, od teraz takA?e proponujemy PaA�stwu bramy uchylne oraz dwuskrzydA�owe w tym kolorze. Okleina posiada nie tylko kolorystykA�, ale takA?e imituje strukturA� drewna, co dodatkowo dodaje uroku i elegancji PaA�stwa bramie. Brama taka doskonale wspA?A�gra z oknami i drzwiami drewnianymi oraz pokrytymi okleinA� drewnopodobnA�.

Konstrukcja

a�? Rama – ksztaA�townik zamkniA�ty profilowany 72×38 lub 60×40 (w zaleA?noA�ci od wersji) ocynkowany, skrzydA�o bramy – ksztaA�townik zamkniA�ty, wypeA�nienie standardowe skrzydA�a – blacha Trapez T-10 z progiem.
a�? Brama wyposaA?ona w uszczelki, zamek dwuryglowy z samozatrzaskami, komplet montaA?owy (2mb kA�townik perforowany, A�A�cznik prowadnic), osA�ona bezpieczeA�stwa sprA�A?yn (wersja z pojedynczA� sprA�A?ynA�).
a�? Bezpieczne uA?ytkowanie gwarantuje zastosowany zespA?A� sprA�A?yn naciA�gowych w osA�onach. Dwupunktowe, zatrzaskowe ryglowanie daje zawsze pewnoA�A� zamkniA�cia bramy, dziA�ki czemu zwiA�ksza siA� bezpieczeA�stwo mienia.
a�? LepszA� izolacjA� termicznA� i akustycznA� w pomieszczeniu zapewnia ocieplenie bramy i zabezpieczenie jej od wewnA�trz panelami PCV. Natomiast wersja bez ocieplenia stanowi tanie rozwiA�zanie dla nieogrzewanych garaA?y.
a�? Wygodne wejA�cie do garaA?u bez koniecznoA�ci otwierania caA�ej bramy umoA?liwia zamontowanie drzwi przejA�ciowych w skrzydle. Teraz, bez niepotrzebnego wysiA�ku, moA?na wyjA�A�, wyprowadziA� rower czy schowaA� narzA�dzia.

Paleta KolorA?w

Meritum RAL

Brama garaA?owa uchylna standardowo dostA�pna jest w kolorach:

Struktura

Przeszklenia

Automatyka

Zastosowanie automatyki w bramie garaA?owej znacznie podnosi komfort jej uA?ytkowania. W automatykA� moA?na wyposaA?yA� niemalA?e kaA?dA� bramA�, zarA?wno nowA�, jak i juA? funkcjonujA�cA�.
NapA�dy wyposaA?one sA� w funkcjA� delikatnego startu i domkniA�cia bramy, co zapobiega jej uszkodzeniu. Po uruchomieniu skrzydA�o rusza wolno, osiA�ga standardowA� prA�dkoA�A�, a po pewnym czasie zwalnia, domykajA�c bramA� delikatnie i cicho.
Automatyczny napA�d bramy garaA?owej moA?liwy dziA�ki siA�ownikom elektrycznym uruchamiany jest przyciskiem lub za pomocA� fal radiowych – pilotem – sygnaA� wysyA�any z pilota jest odbierany przez odbiornik w garaA?u. W napA�dach uruchamianych pilotem po wjeA?dzie do garaA?u i opuszczeniu bramy zapala siA� oA�wietlenie zintegrowane z siA�ownikiem elektrycznym – po 3-4 minutach oA�wietlenie wyA�A�cza siA�.
Najwygodniejszym sposobem uruchomienia bramy automatycznej, zwA�aszcza w deszczowe lub mroA?ne dni, jest uA?ycie pilota. Pilot umoA?liwia otwarcie bramy bez wychodzenia z samochodu, daje nam to poczucie komfortu i bezpieczeA�stwa. Supernowoczesne wielokanaA�owe piloty umoA?liwiajA� jednoczesne sterowanie wieloma urzA�dzeniami w domu: bramami garaA?owymi, wjazdowymi, roletami, markizami.
BezpieczeA�stwo funkcjonowania bramy z napA�dem podwyA?sza w znacznym stopniu zastosowanie czujnika podczerwieni (fotokomA?rki). UrzA�dzenie to podA�A�czone do siA�ownika montowane po obu stronach bramy zapobiega zamkniA�ciu bramy w momencie, kiedy osoba lub przedmiot znajdzie siA� w strefie zagroA?enia, czyli w A�wietle bramy, przerywajA�c wiA�zkA� podczerwieni.
W przypadku braku prA�du:
- bramA� moA?na odblokowaA� od wewnA�trz- pociA�gajA�c za ciA�gno znajdujA�ce siA� na szynie prowadzA�cej
- jeA?eli garaA? nie ma oddzielnego wejA�cia naleA?y zamontowaA� linkA� stalowA� przymocowanA� do klamki bramy. Klamka powinna byA� wtedy zabezpieczona zamkiem z wkA�adkA� patentowA�.


© 2018  MERITUM Tel: +48 22 797 30 60, Mob: +48 502 161 871, e-Mail: meritum@meritum-janki.pl