Okna

Replik-Uhren
Replica Uhren
Uhren Replica
Orologi replica rolex
Relojes Especiales
Replica Uhren
air max pas cher
replique montre
Air Max 90 Pas Cher
orologi replica

Okna Drewniane

Okna Drewniane

Okna drewniane cenione sAi?? za naturalnoAi??Ai?? i estetyczny wyglAi??d. Produkowane w oparciu o system DJ 68 z trA?jwarstwowego klejonego drewna meranti lub sosny, speAi??niajAi?? najwyA?sze normy jakoAi??ciowe pod wzglAi??dem wytrzymaAi??oAi??ci i trwaAi??oAi??ci. CharakteryzujAi?? siAi?? idealnAi?? szczelnoAi??ciAi?? oraz doskonaAi??Ai?? izolacyjnoAi??ciAi?? termicznAi?? i akustycznAi??. Jest to system o doskonaAi??ej jakoAi??ci i wysokich walorach estetyczno-funkcjonalnych.

Okna drewniane wyrA?A?nia szereg cech charakterystycznych:

1. Drewno:
- System DJ 68
- Sosna na miniwczepach, sosna lita lub meranti pochodzAi??ce z lasA?w tropikalnych – Indonezji i Malezji
- Technicznie suszone do wilgotnoAi??ci 12+/-2%
- Pozbawione sAi??kA?w, pAi??kniAi??Ai??, soczewek A?ywicznych
- Profil klejony trA?jwarstwowo klejem wodoodpornym, w sposA?b chroniAi??cy przed wypaczaniem ramiakA?w.
2. Systemy powlekania powierzchni:
- TrA?jwarstwowe, ekologiczne, wodorozcieAi??czalne pokrycia
- Farby podkAi??adowe (gAi??Ai??boko wnikajAi??ce w drewno, zapewniajAi??ce trwaAi??Ai?? ochronAi?? przed wilgociAi?? i rozwojem grzybA?w, charakteryzujAi??ce siAi?? duA?Ai?? trwaAi??oAi??ciAi?? i stanowiAi??ce podAi??oA?e do nakAi??adania farb nawierzchniowych)
- Farby nawierzchniowe (elastyczne, odporne na uszkodzenia mechaniczne takie jak np. grad, o twardej powAi??oce oraz niezmiennoAi??ci poAi??ysku i barwy)
3. Uszczelki do okien przylgowe na bazie ekologicznych surowcA?w, chroniAi??ce przed wiatrem i deszczem, a takA?e haAi??asem, kurzem i innymi zanieczyszczeniami powietrza, zapewniajAi??ce Ai??atwe zamykanie okien.
4. Okapniki stosowane w celu optymalizacji odprowadzenia wody, tworzAi??c komorAi?? wodnAi?? z doskonaAi??Ai?? wentylacjAi??.
5.Ai??SilikonyAi??zabezpieczajAi??ce okna przed wodAi?? i innymi czynnikami na dAi??ugie lata, stosowane do uszczelnienia obwiedniowego pomiAi??dzy ramAi?? okiennAi?? a szkAi??em, charakteryzujAi??ce siAi?? duA?Ai?? odpornoAi??ciAi?? na temperaturAi?? i wpAi??ywy atmosferyczne.
6.Ai??Bogata paleta kolorA?w. Kolory lazurA?w standard: orzech, teak, mahoAi?? (trzy odcienie), sosna, palisander, afromozjaKolory kryjAi??ce standard: brAi??z, biaAi??y.
7. Szyby zespolone Pakiet szybowy jednokomorowy 4/16/4T + ARGON ( U=1,1 W/m2K) rozwieralno-uchylne umoA?liwiajAi??ce rozwieranie oraz uchylanie okien i drzwi balkonowych za pomocAi?? klamki.
8. Okucia: ryglujAi??ce skrzydAi??a okien i drzwi balkonowych w oAi??cieA?nicy i pozwalajAi??ce na ich bezpieczne uchylanie oraz rozwieranie w celu wietrzenia pomieszczeAi??. Okucie obwiedniowe w standardzie wyposaA?one w jeden zaczep antywywaA?eniowy ze stali hartowanej.
9. Mikrowentylacja w oknach RU.
10. OsAi??onki na zawiasy.
11. Komplet klamek.

Okna PVC

Okna PVC

W swojej ofercie posiadamyAi??oknaAi??PCV produkowane sAi?? z najwyA?szej jakoAi??ci materiaAi??A?w i wedAi??ug najnowszych technologii. DobA?r odpowiednich i sprawdzonych materiaAi??A?w do produkcji okien, daje gwarancjAi?? niezawodnoAi??ci i osiAi??gniAi??cie produktu o najwyA?szych parametrach technicznych, uA?ytkowych i estetycznych. DecydujAi??c siAi?? na okna PCV ograniczamy wydatki na ogrzewanie, mieszkamy w ciszy i komforcie.

Okna PCV wyrA?A?nia szereg cech charakterystycznych:
- estetyczny i ekskluzywny wyglAi??d zewnAi??trzny i wzornictwo harmonizujAi??ce zarA?wno z fasadami nowych budynkA?w, jak i remontowanymi obiektami,
- wielokomorowy profil PCV o wysokich wAi??aAi??ciwoAi??ciach izolacyjnych i wysokiej odpornoAi??ci na czynniki atmosferyczne, dajAi??cych oszczAi??dnoAi??ci ekonomiczne oraz zapewniajAi??cych komfort uA?ytkowania,
- stalowe wzmocnienia ze stali ocynkowanej o gruboAi??ci 1,5-2 mm, gwarantujAi??ce idealnAi?? sztywnoAi??Ai?? i statycznoAi??Ai?? okien oraz zapobiegajAi??ce ich wypaczaniu siAi??,
- nowatorskie wypusty dystansowe ramy i skrzydAi??a gwarantujAi??ce zachowanie odpowiedniej odlegAi??oAi??ci pomiAi??dzy wzmocnieniami a profilem, co wpAi??ynAi??Ai??o na osiAi??gniecie wysokiego wskaA?nika przenikalnoAi??ci cieplnej.
- nieskazitelna i trwaAi??a biel powierzchni ram, nie wymagajAi??ca malowania
- specjalnie zaprojektowany ksztaAi??t powierzchni wewnAi??trznej oAi??cieA?nicy uAi??atwiajAi??cy utrzymanie czystoAi??ci
- listwa przyszybowa o dwustopowym mocowaniu (z szerokim rozstawem stA?p) gwarantujAi??ca precyzyjne i solidne osadzenie zestawu szybowego oraz pozwalajAi??ca na stosowanie szerokiego zestawu szyb zespolonych.
- izolacyjne zestawy szybowe o wspA?Ai??czynniku przenikania ciepAi??a U=1,1 W/m2K zapewniajAi??ce oszczAi??dnoAi??Ai?? zuA?ycia energii,
- gAi??Ai??bokie posadowienie szyby we wrAi??bie skrzydAi??a zapewnia bardzo dobrAi?? izolacjAi?? akustyczna okna,
- wysokiej jakoAi??ci pneumatyczne uszczelki przylgowe zewnAi??trzne, z tworzywa EPDM, z pamiAi??ciAi?? ksztaAi??tu, wykonane na bazie kauczuku syntetycznego, zapobiegajAi??ce przenikaniu wody opadowej i wilgoci do pomieszczenia, odporne na rA?A?nice temperatur i chroniAi??ce przed wiatrem
- uszczelka wypeAi??niajAi??ca w dolnej czAi??Ai??ci ramy,
- optymalny system odprowadzenia wody zabezpieczajAi??cy przed przedostawaniem siAi?? wody do wewnAi??trz pomieszczenia,
- listwa parapetowa oraz folie zabezpieczajAi??ce okno w czasie transportu i montaA?u,
- jeden zaczep antywywaA?eniowy w skrzydAi??ach rozwieralno – uchylnych,
- nowoczesne okucia obwiedniowe gwarantujAi??ce pewnoAi??Ai?? dziaAi??ania okien,
- osAi??onki na zawiasy (biaAi??e lub brAi??zowe w standardzie),
- klamka (biaAi??a lub brAi??zowa w standardzie),
- mikrowentylacja w oknach rozwieralno – uchylnych (przy szerokoAi??ci skrzydAi??a powyA?ej 480 mm) zapewniajAi??ca ciAi??gAi??y dostAi??p Ai??wieA?ego powietrza.

Szeroki wybA?r nietypowychAi??ksztaAi??tA?w i kolorA?wAi??zapewnia peAi??nAi?? swobodAi?? w tworzeniu rozwiAi??zaAi?? dopasowanych do PaAi??stwa indywidualnych preferencji i gustA?w i zadowoli nawet najbardziej wymagajAi??cego klienta. Okna z profili PCV dajAi?? nieograniczone moA?liwoAi??ci wyboru dowolnego ksztaAi??tu, wzoru oraz barwy.
Oferta kolorA?wAi??zawiera okleiny drewnopodobne, ktA?re do zAi??udzenia przypominajAi?? naturalnAi?? fakturAi?? drewna. Okleina drewnopodobna umieszczona jest na specjalnej warstwie z PCV w kolorze brAi??zowym. W razie jakichkolwiek uszkodzeAi?? mechanicznych podwA?jna warstwa zabezpieczajAi??ca uniemoA?liwia przeAi??witywanie biaAi??ego podAi??oA?a (dotyczy drewnopodobnych kolorA?w standardowych).

Okna Aluminiowe

Okna Aluminiowe

Aluminium bez przegrody termicznej (system MBS 45)
System MB-45 i MB-SP 45
Ai??sAi?? konstrukcjami lekkimi o niskiej izolacyjnoAi??ci termicznej i akustycznej, tzw. „aluminium zimne”. Systemy sAi??uA?Ai?? do wykonania nie wymagajAi??cych izolacji termicznej elementA?w zabudowy wewnAi??trznej np.: Ai??cianek dziaAi??owych, okien, drzwi wewnAi??trznych (przesuwnych, wahadAi??owych, automatycznych), wiatroAi??apA?w, witryn, boksA?w kasowych, gablot itp. Wysoki stopieAi?? unifikacji i duA?a gama moA?liwoAi??ci konstrukcyjnych powoduje, A?e systemy sAi?? czAi??sto stosowane w projektach architektonicznych.

Aluminium z przegrodAi?? termicznAi??( system MBS 60 )
System MB-60 i MB-SP 60
Ai??to trA?jkomorowe systemy aluminiowe, posiadajAi??ce izolacjAi?? termicznAi?? popularnie zwane „aluminium ciepAi??ym”. Systemy sAi??uA?Ai?? do wykonywania zabudowy zewnAi??trznej wymagajAi??cej izolacji termicznej i akustycznej np.: rA?A?nych typA?w okien, drzwi, wiatroAi??apA?w, ogrodA?w zimowych, witryn i konstrukcji przestrzennych. Optymalna gAi??Ai??bokoAi??Ai?? profilu 60 mm pozwala na zastosowanie dobrej klasy szyb zespolonych i uzyskanie dobrej izolacji termicznej i akustycznej.
Dla uzyskania estetycznej i odpornej na Ai??cieranie, zanieczyszczenie oraz wpAi??ywy atmosferyczne powierzchni profila aluminiowego stosuje siAi?? jednAi?? z dwu alternatywnych metod obrA?bki wykoAi??czeniowej:
- anodowanie w kolorach: naturalne, aluminium,zAi??oty, brAi??zowy i czarny
- lakierowanie proszkowe w kolorach palety RAL

Standardowe kolory to: biaAi??y RAL 9016, brAi??zowy RAL 8019.

Elementy okienne

Okucia
W oknach PCV stosowane sAi?? najwyA?szej jakoAi??ci okucia obwiedniowe, z zawiasami zlicowanymi ze skrzydAi??em, co podnosi ich walory estetyczne, a takA?e gwarantuje wygodne uA?ytkowanie i bezawaryjnAi?? pracAi?? przez wiele lat. Standartowo okucia te wyposaA?one sAi?? w podstawowe zabezpieczenie antywywaA?eniowe, na ktA?ry skAi??ada siAi?? specjalny zaczep podnoszAi??cy odpornoAi??Ai?? okna na wywaA?enie. DziAi??ki specjalnej powAi??oce okucia sAi?? lepiej chronione przed korozjAi??. Okucie obwiedniowe to niezawodna i prosta konstrukcja umoA?liwiajAi??ca pAi??ynne otwieranie i uchylanie okna.
Istnieje moA?liwoAi??Ai?? wyposaA?enia okucia w dodatkowe elementy:
- Mikrowentylacja pozwala na minimalne uchylenie okna umoA?liwiajAi??ce staAi??e wietrzenie pomieszczenia, zabezpiecza mieszkanie przed zawilgoceniem i osiadaniem pary wodnej na szybach okien i Ai??cianach pomieszczeAi??.
- zatrzask balkonowy pozwala zamknAi??Ai?? drzwi balkonowe po wyjAi??ciu na zewnAi??trz.
- ogranicznik otwarcia okna chroni przed bezwAi??adnym otwieraniem i zamykaniem siAi?? okna np. pod wpAi??ywem wiatru.
- mechanizm wielostopniowego uchyAi??u daje moA?liwoAi??Ai?? wyboru jednej z czterech pozycji uchylenia okna.
- blokady obrotu klamki wymusza prawidAi??owAi?? obsAi??ugAi?? okna (uniemoA?liwia prA?bAi?? uchylenia okna gdy jest ono otwarte).Blokada obrotu klamki z wAi??lizgiem wymusza prawidAi??owAi?? obsAi??ugAi?? okna (uniemoA?liwia prA?bAi?? uchylenia okna gdy jest ono otwarte) oraz zapewnia pAi??ynne przechodzenie skrzydAi??a z poAi??oA?enia otwartego do zamkniAi??tego zapobiegajAi??c tarciu skrzydAi??a o oAi??cieA?nicAi??. Ten typ blokady zalecany jest do okien o duA?ych wymiarach z zamontowanym mechanizmem wielostopniowego uchyAi??u.
- hamulec okienny w klamce umoA?liwia zatrzymanie otwartego skrzydAi??a w dowolnym miejscu, chroniAi??c przed otwieraniem i zamykaniem siAi?? okna np. podczas przeciAi??gu.
- dodatkowe zaczepy antywywaA?eniowe znacznie utrudniaja wywaA?enie okna z oAi??cieA?nicy, nawet wA?wczas, gdy okno jest uchylone.

Szklenie
W oknach PCV moA?na zainstalowaAi?? kaA?dy typ szyby zespolonej o najwyA?szej jakoAi??ci. Stosowane w niniejszych produktach szyby wyrA?A?niajAi?? siAi?? idealnAi?? gAi??adkoAi??ciAi?? i przejrzystoAi??ciAi??. W ramie pomiAi??dzy szybami umieszczony jest higroskopijny granulat zapobiegajAi??cy zaparowywaniu okna. W zaleA?noAi??ci od zastosowanego zestawu szyb okna zapewniajAi?? wysokAi?? izolacyjnoAi??Ai?? termicznAi?? do k=1,1 W/m 2 *K i akustycznAi?? obniA?ajAi??c natAi??A?nie haAi??asu o 36-42 dB. Okna moA?na wyposaA?aAi?? rA?wnieA? w szyby specjalne, stosownie do wymagaAi?? Klienta (szyby ciepAi??ochronne, szyby dA?wiekochronne, szyby ochronne, szyby przeciwsAi??oneczne, szyby ornamentowe). Poprzez kombinacje rA?A?nych rodzajA?w szyb moA?na uzyskaAi?? optymalne poAi??Ai??czenia ich funkcji – szyba moA?e byAi?? jednoczeAi??nie ciepAi??ochronna i dA?wiAi??kochronna, zapobiegaAi?? nadmiernemu nasAi??onecznieniu oraz zabezpieczaAi?? przed wAi??amaniem.
Szyby ciepAi??ochronne ograniczajAi?? stratAi?? ciepAi??a i pozwalajAi?? na efektywne wykorzystanie energii sAi??onecznej. Skuteczna ochrona moA?liwa jest dziAi??ki umieszczeniu na szybie wewnAi??trznej niewidocznej warstwy tlenkA?w metali oraz wypeAi??nieniu przestrzeni miAi??dzy szybami gazem, ktA?ry dodatkowo wpAi??ywa na obniA?enie strat ciepAi??a. Standardowym rodzajem szyb zespolonych w oknach jest pakiet o wspA?Ai??czynniku przenikania ciepAi??a U=1,1 W/m2K. Na A?yczenie klienta okna mogAi?? byAi?? wyposaA?one w pakiety szybowe o niA?szych wartoAi??ciach wspA?Ai??czynnika emisji cieplnej.
Szyby dA?wiAi??kochronne skutecznie tAi??umiAi?? haAi??as dochodzAi??cy z zewnAi??trz. Szyby dA?wiAi??kochronne montowane w oknach posiadajAi?? izolacyjnoAi??Ai?? akustycznAi?? od 36 dB do 40 dB. Uzyskanie wysokiej izolacyjnoAi??ci akustycznej jest moA?liwe poprzez wytworzenie grubszych zestawA?w z szyb, powiAi??kszeniu przestrzeni miAi??dzy szybami, wypeAi??nieniu jej ciAi??A?kim gazem.
Szyby ochronne zapewniajAi?? ochronAi?? przed zranieniem przez samo szkAi??o w razie jego rozbicia oraz przed atakiem z zewnAi??trz.
Szyby ochronne dzielAi?? siAi?? na:
- bezpieczne – eliminujAi??ce moA?liwoAi??Ai?? skaleczenia siAi?? odAi??amkami szkAi??a,
- antywAi??amaniowe – umoA?liwiajAi??ce skutecznAi?? ochronAi?? mienia przy zachowaniu estetyki elewacji,
- kuloodporne – chroniAi??ce przed pociskami z broni palnej.
Szyby przeciwsAi??oneczne dziAi??ki odpowiedniej warstwie odbijajAi??cej promienie, chroniAi?? przed nadmiernym nasAi??onecznieniem pomieszczeAi??. PozwalajAi?? na zatrzymanie aA? 90 % energii sAi??onecznej. DostAi??pne sAi?? w rA?A?nych kolorach o wybranej przeA?roczystoAi??ci,
W oknach mogAi?? byAi?? montowane szyby przeciwsAi??oneczne wykonane ze szkAi??a:
- Antisol – absorbcyjne szkAi??o w masie szklanej przebarwione na kolor: niebieski, brAi??zowy, szary oraz zielony,
- Stopsol – refleksyjne szkAi??o pAi??askie, przeA?roczyste o masie szklanej przebarwionej na kolor: niebieski, brAi??zowy, szary oraz zielony lub bezbarwne powlekane tlenkiem metalu celem uzyskania wAi??aAi??ciwego efektu odbicia.
Szyby ornamentowe peAi??niAi?? zarA?wno funkcjAi?? dekoracyjnAi??, jak i uA?ytkowAi??. Odpowiedni dobA?r struktury szkAi??a daje nam moA?liwoAi??Ai?? wzmacniania lub osAi??abiania stopnia przeA?roczystoAi??ci. SzkAi??o ornamentowe w swojej masie szklanej moA?e byAi?? bezbarwne lub brAi??zowe.

Klamki do okien
Bogaty wybA?r klamek zapewnia Ai??atwe dostosowanie odpowiedniego modelu klamki do wyglAi??du okien. Standardowo do okien montowane sAi?? klamki w kolorach: biaAi??ym i brAi??zowym. UzupeAi??nieniem oferty sAi?? klamki Hoppe z mosiAi??dzu oraz ergonomiczne klamki SECUSTIK ze sAi??yszalnym sygnaAi??em, pozwalajAi??cym na Ai??atwiejszAi?? identyfikacjAi?? ustawienia skrzydAi??a w wymaganej pozycji. Klamki SECUSTIK posiadajAi?? dodatkowe zabezpieczenie przed prA?bAi?? otwarcia okna z zewnAi??trz.

Szprosy
Szprosy sAi?? elementami dekoracyjnymi imitujAi??cymi szczebliny stosowane w tradycyjnych oknach skrzynkowych. Posiada bardzo szerokAi?? ofertAi?? szprosA?w zarA?wno pod wzglAi??dem kolorystyki, szerokoAi??ci jak i ksztaAi??tA?w (rA?wnieA? drewnopodobne). Szprosy mogAi?? byAi?? miAi??dzyszybowe lub konstrukcyjne zewnAi??trzne, naklejane na szybAi?? (tzw. wiedeAi??skie).
Szprosy naklejane umiejscowione sAi?? bezpoAi??rednio na szybie. UmoA?liwia to naklejenie lub wymianAi?? szprosA?w podczas uA?ytkowania okien. Posiadamy w swojej ofercie szprosy o szerokoAi??ci: 25, 35, 55 mm. Szprosy dostAi??pne sAi?? w kolorach zgodnych z kolornikiem VEKA.
Szprosy wewnAi??trzszybowe umieszcza siAi?? w przestrzeni miAi??dzyszybowej podczas procesu produkcji pakietA?w szybowych. Posiadamy w swojej ofercie szprosy wewnAi??trzszybowe o szerokoAi??ci: 8, 18, 26, 45 mm. Szprosy dostAi??pne sAi?? w szerokiej gamie kolorA?w RAL oraz w kilku odcieniach kolorA?w drewnopodobnych: jasny dAi??b, ciemny dAi??b, dAi??b bagienny, zAi??oty dAi??b, orzech, mahoAi??, biaAi??y antyk. Szprosy wystAi??pujAi?? w kolorach jednostronnym i dwustronnym.

Nawiewniki
Nowoczesne okna sa bardzo szczelne, dlatego czAi??sto uniemoA?liwiajAi?? wymianAi?? powietrza w pomieszczeniach, a to moA?e spowodowaAi?? wzrost jego wilgotnoAi??ci. DopAi??yw Ai??wieA?ego powietrza do pomieszczeAi?? moA?na zapewniAi??, montujAi??c nawiewniki.UrzAi??dzenia, dziAi??ki ktA?rym nawet przy szczelnym zamkniAi??ciu okna uzyskujemy nawiew Ai??wieA?ego powietrza do mieszkania.
Nawiewnik higrosterowany automatycznie jest urzAi??dzeniem umoA?liwiajAi??cym dopAi??yw powietrza do pomieszczeAi?? w iloAi??ci niezbAi??dnej do zapewnienia optymalnych warunkA?w higienicznych. AERECO to nawiewnik, ktA?ry samoczynnie reguluje iloAi??Ai?? doprowadzanego powietrza. SkAi??ada siAi?? z dwA?ch elementA?w: wewnAi??trznego, sterujAi??cego iloAi??ciAi?? nawiewanego piwietrza i zewnAi??trznego- okapu, ktA?ry chroni przed deszczem i owadami. WyposaA?ony jest w specjalnAi?? taAi??mAi??, ktA?ra reaguje na zmiany wilgotnoAi??ci powietrza w domu. Zastosowany czujnik (taAi??ma poliamidowa) steruje otwarciem nawiewnika w zaleA?noAi??ci od zmian wilgotnoAi??ci powietrza w pomieszczeniu. Im wiAi??cej jest w nim pary wodnej, tym szerzej nawiewnik siAi?? otwiera. Minimalnie otwarty jest takA?e w pomieszczeniach, gdzie nie ma wilgotnoAi??ci, zapewniajAi??c dziAi??ki temu wystarczajAi??cAi?? wymianAi?? powietrza. Nawiewniki dziaAi??ajAi?? bezobsAi??ugowo i nie wymagajAi?? zasilania elektrycznego. Nawiewniki higrosterowane sAi?? niezbAi??dnymi elementami prawidAi??owej i energooszczAi??dnej wentylacji.


© 2018  MERITUM Tel: +48 22 797 30 60, Mob: +48 502 161 871, e-Mail: meritum@meritum-janki.pl