MERITUM JANKI

Adres:

Leszczynowa 11
05-090 Janki

Telefon
+48 512 042 730
(22) 797 30 60

W okresie lipiec – sierpień w soboty biuro zamknięte.

Email:

meritum@meritum-janki.pl

NIP: 123-09-17-139

Regon: 015742974